Sách tiếng Anh Let’s Go

TÊN SÁCH HÌNH ẢNH MÔ TẢ
Let’s Go 1A Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go 1A Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go là bộ giáo trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học được thiết kế với 7 chủ đề, 140 từ vựng mới giúp học viên trải nghiệm đầy đủ các tình huống trong cuộc sống hàng ngày.

Việc học tiếng Anh sẽ hoàn toàn miễn phí, thú vị hơn các cách học thông thường. Tác giả: Ritsuko Nakata, Karen Frazier, Barbara Hoskins, and Carolyn Graham.

Let’s Go 1B Fourth edition (StudenT/Work Book) Let’s Go 1B Fourth edition (StudenT/Work Book)
Let’s Go 2A Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go 2A Fourth edition (Student/Work Book)
Let’s Go 2B Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go 2B Fourth edition (Student/Work Book)
Let’s Go 3A Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go 3A Fourth edition (Student/Work Book)
Let’s Go 4 Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go 4 Fourth edition (Student/Work Book)
Let’s Go 5 Fourth edition (Student/Work Book) Let’s Go 5 Fourth edition (Student/Work Book)

Bài Viết Liên Quan