Sách tiếng Anh My little island

TÊN SÁCH HÌNH ẢNH MÔ TẢ
 My little island 1 – SB  My little island 1 SB My Little Island là bộ sách tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo (từ 3-5 tuổi) khi mới bắt đầu tiếp cận với ngoại ngữ, hình thành và phát triển 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết qua mọi bài học là tranh ảnh. Nội dụng giáo trình xây dựng các hoạt động bằng phương pháp phát triển ngôn ngữ tự nhiên giúp trẻ học qua hoạt động khác nhau; hiểu và sử dụng ngôn ngữ đúng với ngữ cảnh.
 My little island 1 – WB  My little island 1 WB  Bộ sách bao gồm 4 cấp độ từ Level 1 đến Level 4 đều chuẩn bị cho học sinh các kiến thức của trình độ Starters. Isay tin rằng đây sẽ là trợ thủ cho các em học sinh chinh phục ngôn ngữ toàn cầu .
 My little island 2 – SB  My little island 2 SB
 My little island 2 – WB  My little island 2 WB
 My little island 3 – SB  My little island 3 SB
 My little island 3 – WB  My little island 3 WB
My little island 4 ( SB+WB ) My little island 4 ( SB+WB )

Bài Viết Liên Quan