Sách tiếng Anh Solutions

TÊN SÁCH HÌNH ẢNH MÔ TẢ
Solutions Grade 6 Solutions Grade 6

Giáo trình dành cho học sinh trung học cơ sở với phương pháp tiếp cận hỗ trợ giảng dạy nói và viết, và tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, hỗ trợ học tập và giúp học sinh tự tin trong giao tiếp.

Các tính năng chính

– Cấu trúc bài học mỗi trang dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian

– Các chủ đề về tuổi teen và các hoạt động cá nhân hấp dẫn học sinh trẻ

– Mỗi bài học đều có kết quả: Câu nói “I CAN” ở đầu mỗi trang tạo ra sự tự tin bằng cách cho học sinh thấy những gì họ đạt được

– Phát biểu được tích hợp trong tất cả các bài học để tạo cơ hội cho học sinh nói chuyện thường xuyên

– Học sinh tập trung thực hành từ Sách của Học sinh, Workbook, MultiROM, photocopiables và trang web của Student

– Xây dựng sự tự tin của học sinh và cải thiện điểm kiểm tra của họ thông qua một trang kỳ thi ở cuối mỗi đơn vị và bài kiểm tra thực hành.

 

Solutions Grade 7 Solutions Grade 7
Solutions Grade 8 Solutions Grade 8
Solutions Grade 9 Solutions Grade 9

Bài Viết Liên Quan